top of page

Onderzoek

Gedurende twee jaar (2020 - 2022) zal CBBW een brug slaan tussen onderzoek en praktijk. Ons team bestaat uit praktiserende architecten, aannemers en techniekers. We testen hoe circulair bouwen er vandaag uitziet door de theorie te vertalen binnen een bestaande context: de wensen van een opdrachtgever, een beperkt budget, stedenbouwkundige regels, en energetische, structurele en bouwtechnische eisen.

Praktijk

Lineair

Circulair

Betaalbaar Wonen

Om een echte transitie van onze verspillende, lineaire economie naar een circulair model te maken, moeten we demontabel bouwen mogelijk maken voor zoveel mogelijk mensen. De tweede pijler van ons onderzoek focust zich dan ook op het kostenplaatje.

De Europese bouwsector verbruikt maar liefst 50% van de natuurlijke bronnen en bijna 40% van de totale hoeveelheid afval in Europa is afkomstig van bouwmaterialen.

Vandaag is onze economie lineair: we ontginnen, verwerken en consumeren. Hierdoor gaan veel van onze grondstoffen verloren.

 

De circulaire economie is gebaseerd op biologische en technologische kringlopen. Het concept 'afval' bestaat hier niet. Er zijn enkel biologische (composteerbaarbare) of technologische (herinzetbare) componenten. Op deze manier blijven onze grondstoffen eindeloos beschikbaar. Bovendien worden enkel componenten zonder schadelijke stoffen ingezet, anders zouden ze niet herbruikbaar zijn.

 

De circulaire economie is een belangrijk deel van het antwoord op het duurzaamheidsvraagstuk van vandaag.

Circulair Bouwen

- "Hoe bouwafval beperken", Leefmilieu Brussel

Bouwen voor de circulaire economie betekent - in grote lijnen - demontabel bouwen. Dit wilt zeggen dat het gebouw na gebruik uit elkaar gehaald kan worden in elementen die nadien kunnen worden hergebruikt. Op deze manier hoeft er niet onnodig veel nieuw materiaal worden ontgonnen.

De transitie naar de circulaire economie is enkel mogelijk als we allemaal samenwerken. Daarom wil dit project alle leerlessen en inzichten zoveel mogelijk delen. Het team documenteert uitgebreid de bouw van de circulaire pilootwoning op de tijdlijn. Je ziet elke bouwfase in detail, waardoor circulair bouwen plots heel dichtbij lijkt. Ook delen we met jullie de constructiedetails, leerlessen en analyse van de kostprijs.

bottom of page