Onderzoek

Gedurende twee jaar (2020 - 2021) zal CBBW een brug slaan tussen onderzoek en praktijk. Ons team bestaat uit praktiserende architecten, aannemers en techniekers. We werken binnen een realistische context: de wensen van een opdrachtgever, een beperkt budget, stedenbouwkundige regels, en energetische, structurele en bouwtechnische eisen.

Praktijk

Lineair

Circulair

Betaalbaar Wonen

Om een echte transitie van onze verspillende, lineaire economie naar een circulair model te maken, moeten we demontabel bouwen mogelijk maken voor zoveel mogelijk mensen. De tweede pijler van ons onderzoek focust zich dan ook op het kostenplaatje.

De Europese bouwsector verbruikt maar liefst 50% van de natuurlijke bronnen en bijna 40% van de totale hoeveelheid afval in Europa is afkomstig van bouwmaterialen.

Vandaag is onze economie lineair: we ontginnen, verwerken en consumeren. Hierna gooien we onze producten weg of worden ze (in het beste geval) gedowncycled.

 

De circulaire economie is gebaseerd op biologische en technologische kringlopen. Het concept 'afval' bestaat hier niet. Er zijn enkel biologische (composteerbaarbare) of technologische (herinzetbare) componenten. Op deze manier blijven onze grondstoffen eindeloos beschikbaar! Bovendien worden enkel componenten zonder schadelijke stoffen ingezet, anders zouden ze niet recupereerbaar zijn. De circulaire economie is een belangrijk deel van het antwoord op het duurzaamheidsvraagstuk van vandaag.

Circulair Bouwen

- "Hoe bouwafval beperken", Leefmilieu Brussel

Bouwen voor de circulaire economie betekent dus - in grote lijnen - demontabel bouwen. Dit wilt zeggen dat het gebouw na gebruik uit elkaar gehaald kan worden in elementen die nadien kunnen worden hergebruikt, een beetje zoals met Lego!

Na dit avontuur delen we met jullie graag onze leerlessen en zelfs richtlijnen en modeldocumenten aangaande lastenboeken, veiligheidscoördinatie, kostenraming en budgetcontrole, en zelfs onze samenwerking. Als kers op de taart zullen we trachten een handleiding voor het gebouw te publiceren die de bewoners (lees: slimme gebruikers) inzicht geeft in de aanpasbaarheid en mogelijkheden van hun woning.

© 2023 by Four Corners. Proudly created with Wix.com

Met de steun van Vlaanderen Circulair