top of page

Op deze pagina kan u de eindresultaten van Circulair Bouwen Betaalbaar Wonen (CBBW) downloaden ter inzage.

- [verschijnt binnenkort] De constructieknopen van de pilootwoning (uit de masterthesis van Femke Cammans aan de KU Leuven, "Op weg naar demonteerbare spouwmuurdetails" binnen de thesisstudio “Architectuurdetails door tijd en ruimte”, 2022).

 

[verschijnt binnenkort] De evaluatie van de betaalbaarheid van de pilootwoning op lange termijn d.m.v. de wand-, vloer- en dakpakketten te vergelijken met 'traditionele' constructiewijzes, en dit a.d.h.v. een Life Cycle Cost analyse (LCC) door Margaux Lespagnard i.h.k.v. haar doctoraat aan de VUB.

- Het overzicht van de bouwkost van de pilootwoning.

- De eindrapportering van het subsidieproject t.a.v. Vlaanderen Circulair.

- De vergelijkende studie van milieu-impact vs. financiële kostprijs tussen de demontabele binnenwanden in de pilootwoning met 'traditionele' varianten (uit de masterthesis van Jade Claes aan de UGent, "Can circular building solutions provide a positive impact? Determining the environmental and financial impact of internal walls", 2022).

- Het artikel dat verscheen in Bouwunie, waarin Francis Lauwers van BOUD wordt geïnterviewd over de constructie van de circulaire pilootwoning.

- Het artikel dat verscheen in Toekomstgericht (ver)bouwen, waarin Gwen Verlinden van TEKEN architectuur de circulaire ontwerpprincipes en constructiemethodes toelicht die werden toegepast in de pilootwoning.

- Het campagnebeeld van het subsidieproject, opgemaakt door TEKEN architectuur.

Disclaimer: gelieve projectleden, externe auteurs en Vlaanderen Circulair steeds correct te vermelden bij het delen van bovenstaande informatie. Indien u twijfelt of meer info wenst hieromtrent, contacteer ons. Wij appreciëren het bovendien wanneer u ons op de hoogte brengt van enige verspreiding zodat wij dit mee kunnen opvolgen en waar nodig bijstaan.

bottom of page