top of page

Op deze pagina kan u de eindresultaten van Circulair Bouwen Betaalbaar Wonen (CBBW) downloaden ter inzage.

- De constructieknopen van de pilootwoning (uit de masterthesis van Femke Cammans aan de KU Leuven, "Op weg naar demonteerbare spouwmuurdetails" binnen de thesisstudio “Architectuurdetails door tijd en ruimte”, 2022).

 

- De evaluatie van de betaalbaarheid van de pilootwoning op lange termijn d.m.v. de wand-, vloer- en dakpakketten te vergelijken met 'traditionele' constructiewijzes, en dit a.d.h.v. een Life Cycle Cost analyse (LCC) door Margaux Lespagnard (VUB architectural engineering) i.h.k.v. de proeftuin circulair bouwen, het CBBW project en FWO-doctoraats onderzoek

- Het overzicht van de bouwkost van de pilootwoning.

- De eindrapportering van het subsidieproject t.a.v. Vlaanderen Circulair.

- De vergelijkende studie van milieu-impact vs. financiële kostprijs tussen de demontabele binnenwanden in de pilootwoning met 'traditionele' varianten (uit de masterthesis van Jade Claes aan de UGent, "Can circular building solutions provide a positive impact? Determining the environmental and financial impact of internal walls", 2022).

- Het artikel dat verscheen in Bouwunie, waarin Francis Lauwers van BOUD wordt geïnterviewd over de constructie van de circulaire pilootwoning.

- Het artikel dat verscheen in Toekomstgericht (ver)bouwen, waarin Gwen Verlinden van TEKEN architectuur de circulaire ontwerpprincipes en constructiemethodes toelicht die werden toegepast in de pilootwoning.

- Het campagnebeeld van het subsidieproject, opgemaakt door TEKEN architectuur.

Disclaimer: gelieve projectleden, externe auteurs en Vlaanderen Circulair steeds correct te vermelden bij het delen van bovenstaande informatie. Indien u twijfelt of meer info wenst hieromtrent, contacteer ons. Wij appreciëren het bovendien wanneer u ons op de hoogte brengt van enige verspreiding zodat wij dit mee kunnen opvolgen en waar nodig bijstaan.

bottom of page